Tiko N01

– Kích thước túi nhỏ: 13 x 15 x 7 cm
– Kích thước túi lớn: 15 x 20 x7 cm
– Chất liệu: Nhựa

  • Trang chủ
  • Zalo
  • Đặt hàng