Tiko N02

– Kích thước Hộp 1: 5 x 5 x 5 cm
– Kích thước Hộp 2: 8 x 8 x 8 cm
– Kích thước Hộp 3: 8 x 8 x 16 cm
– Chất liệu: Nhựa

  • Trang chủ
  • Zalo
  • Đặt hàng