Tiko T01

– Kích thước giỏ nhỏ: 8 x 5,5 x 4 cm
– Kích thước giỏ lớn: 10 x 7 x 5 cm
– Chất liệu : Tre

  • Trang chủ
  • Zalo
  • Đặt hàng